دنیای ریاضی وزیباییهای ریاضی
یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت : شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید. من که نمی خواهم موشک هوا کنم . می خواهم در روستایمان معلم شوم .دکتر جواب داد : تو اگر نخواهی موشک هواکنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول ، ولی تو نمی توانی به من تضمین بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا ، نخواهد موشک هوا کند

برچسب‌ها: پاسخ پروفسور حسابی
+ نوشته شده در  جمعه پنجم خرداد 1391ساعت 1:12  توسط بیوک رضایی  |